Verloop van de opleiding

De opleiding bestaat uit vier belangrijke stappen.

Module 1: Beheersing en bediening voertuig.

Module 2: Beheersing van eenvoudige verkeerssituaties en bijzondere manoeuvres.

Module 3: Beheersing van eenvoudige en moeilijke verkeerssituaties en meer bijzondere manoeuvres.
Wij sluiten module 3 af met een T.T.T. (Tussentijdsetoets)bij het CBR. Hiermee kun je vrijstelling
van de bijzondere manoeuvres verkrijgen op je examen. Als je vrijstelling hebt, dan heeft dit als groot voordeel dat we alle lestijd kunnen gebruiken voor het rijden in het verkeer.

Module 4: Het veilig en zelfstandig door het verkeer rijden en het verder automatiseren van de handelingen. (de puntjes op de i zetten) Afronden met goed resultaat, je rijbewijs!